94. Fyziologické dny Plzeň

Pokyny pro autory

Postery:

velikost maximálně do formátu A0 (841 x 1189 mm), orientace na výšku; materiál k upevnění bude k dispozici.

Přednášky:

Délka ústního sdělení je 10 min + 5 min diskuse; všechny přednáškové místnosti jsou vybaveny dataprojektorem a prezentačním systémem s PC (Windows 7, MS Office 2010, nástroje na přehrávání videa, připojeno k internetu), tabulí, mikrofonem, přípojným místem pro připojení USB disku a notebooku; k dispozici bude prezentér s laserovým ukazovátkem.

Šablony pro abstrakt

ABSTRAKT_sablona.doc (27,1 kB)

ABSTRAKT_sablona.docx (17.4 kB)