94. Fyziologické dny Plzeň

Ocenění vědecké práce mladých prezentované na 94. Fyziologických dnech 2018

Výbor České fyziologické společnosti vypisuje soutěž pro členy České fyziologické společnosti do 35 let o Ocenění vědecké práce mladých prezentované na 94. FD 2018. O udělení cen rozhodne výbor ČFS při ukončení FD za účasti zvláštní komise pro hodnocení soutěže a předsedů sekcí.


Podmínky soutěže:

1. Autor je prvním a současně prezentujícím autorem práce.

2. Autor vyznačí přání být zařazen do soutěže na přihlášce k aktivní účasti na 94. FD zaškrtnutím příslušného pole na registračním formuláři.

3. Do soutěže jsou zařazena pouze ústní sdělení.


Kritéria hodnocení:

Hodnotící komise posoudí kvalitu abstraktu po stránce obsahové i formální, odbornou úroveň práce, prezentaci autorem a diskuzi.


Odměna:

Jedna práce může být oceněna maximální částkou 5000 Kč, celkem je na odměny plánováno 10 000 Kč. Nebude-li žádná práce hodnocena jako práce odpovídající kvality, nemusí být cena udělena.