94. Fyziologické dny Plzeň

Súťaž o najlepší poster mladých fyziológov – členov Slovenskej fyziologickej spoločnosti na 94. Fyziologických dňoch 2018

Výbor Slovenskej fyziologickej spoločnosti vypísal tradičnú súťaž pre členov Slovenskej fyziologickej spoločnosti do 35 rokov o najlepší poster prezentovaný na 94. FD 2018.


Kritériá:

1. Prvý a prezentujúci autor posteru

2. Vek do 35 rokov

3. Člen Slovenskej fyziologickej spoločnosti

4. Prihlásenie sa do súťaže podľa pokynov, zaslaných e-mailom všetkým členom SFyS


Hodnotiaca komisia posúdi formálnu a obsahovú stránku posteru, úroveň jeho prezentácie autorom a diskusiu k problematike.

Výsledky súťaže budú vyhlásené počas ukončenia Fyziologických dní. Víťazi si ocenenia preberú na najbližšom zasadnutí výboru SFyS.